Micro Blading wenkbrauwen

Deze prachtige techniek “microblading" is de meest natuurlijke manier om wenkbrauwen te zetten d.m.v. een micro pigmentatie in de huid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kleine mesjes waarmee handmatig haar voor haar hairstrokes in de huid worden gepigmenteerd. Micro Blading valt onder semi-permanente make-up. Dit betekent dat er doorgaans jaarlijkse een nabehandeling nodig is om de wenkbrauwen mooi te onderhouden.  In sommige gevallen kan er langer worden gewacht met een nabehandeling, dit is o.a. afhankelijk van leeftijd, zongebruik, levensstijl en huidtype.

Voordat er wordt overgegaan tot de pigmentatie, meten we het model van de wenkbrauwen nauwkeuring uit op het gezicht met behulp van een Brow Compass en maken we een gezichtsscan met behulp van een speciale Symmetrie App. Deze app laat precies zien of beide wenkbrauwen symmetrisch zijn uitgemeten op het gezicht. Ook de te gebruiken pigmentkleur wordt d.m.v. deze app bepaald na het invoeren van gegevens als huidtype, leeftijd, zongebruik en haarkleur. 

Hiermee proberen we de angst van veel cliënten weg te nemen over het eindresultaat, worden de wenkbrauwen wel gelijk, wordt het allemaal niet te intens of te donker?... 

Door deze techniek te gebruiken is er voor zowel de stylist als de klant een duidelijk beeld over het eindresultaat en het verloop van de behandeling….vaak is dit een geruststellende gedachte. 

Phi Brows Certificate

De behandeling stap voor stap


Hoe verloopt de Microblading behandeling

stap voor stap:

Het zetten van wenkbrauwen d.m.v. Microblading bestaat uit twee behandelingen met een tussenliggende periode van tenminste 6 weken. 

Bij de eerste behandeling wordt er gekeken naar verschillende aspecten. Samen met jou bespreken we de gewenste vorm, dikte en intensiteit van de wenkbrauwen. We kijken naar jouw natuurlijke wenkbrauwen, huid- en haarkleur en geven op basis daarvan een advies.  

Dit advies in combinatie met jouw wensen zorgt voor een belangrijk uitgangspunt, natuurlijke wenkbrauwen creëren. Komen onze ideeën of wensen niet overeen dan gaan we nooit over tot het uitvoeren van de behandeling.  

De behandeling wordt uitgevoerd met een steriele microblading pen. Deze pen heeft een kop van flinterdunne naaldjes in de vorm van een mesje. Haartje voor haartje wordt er vervolgens op de huid gepigmenteerd door hairstrokes te zetten in de gewenste vorm en kleur.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk om een nabehandeling te ondergaan. Dit gebeurt doorgaans 6 tot 8 weken na de eerste behandeling. Het pigment, dat tijdens de eerste behandeling in de huid is ingebracht zal namelijk na een maand voor 30-40% verdwenen zijn. Dit is een volkomen normaal proces, het lichaam ruimt een deel van de pigmentatie op omdat het niet lichaamseigen is. Na een tweede maal te hebben gepigmenteerd zal deze reactie minder zijn en zullen de wenkbrauwen mooier tot hun recht komen. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een derde behandeling te ondergaan, omdat het pigment niet heeft gepakt in de huid. Dit kan komen door allerlei oorzaken, bv het niet naleven van de nazorginstructies of doordat de client een vettig huidtype heeft, bepaalde medicatie tot zich neemt of door een snelle celdeling van het lichaam (vaak bij dames/heren onder de 23 jaar). Om dit alles zoveel mogelijk te voorkomen houden we vooraf altijd een intakegesprek waarbij dit verder wordt toegelicht. Ook ontvangt de client alle informatie omtrent de voor- en nazorg, op papier, mee naar huis.